Select Page

Ob evropskem dnevu jezikov na OŠ Muta vsako leto pripravimo delavnice za učence. Letos so v njih sodelovali učenci tretje triade, ki so se preizkusili v pisanju kratkih zgodbic ali pesmic, sestavljenih iz besed v različnih jezikih, pri čemer smo vključili tudi različne socialne zvrsti slovenščine (narečje, sleng, pogovorni jezik …). Učenci so bili zelo ustvarjalni, njihove izdelke pa si lahko ogledate na razstavi v avli šole.

V nadaljevanju pa navajamo nekaj zanimivih dejstev o jezikih po svetu. Ali ste vedeli, da …?

  1. Na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi, ki živijo v 189 samostojnih državah.
  1. V Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3 % vseh svetovnih jezikov.
  1. V vsakdanjem življenju se Evropejci vse pogosteje srečujemo s tujimi jeziki. Obstaja potreba za spodbujanje zanimanja za jezike med državljani Evrope.
  1. Mnogi jeziki imajo 50.000 ali več besed, toda posamezni govorci ponavadi uporabljajo le majhen delež celotnega besedišča. V vsakdanjih pogovorih ljudje uporabljajo le nekaj sto besed.
  1. Jeziki so neprestano v stiku in eden na drugega vplivajo na mnogo načinov. Angleščina si je v preteklosti sposojala besede in besedne zveze od mnogih jezikov in evropski jeziki si zdaj sposojajo mnogo angleških besed.
  1. V svojem prvem letu življenja otrok izgovori veliko različnih glasov, pri približno enem letu izgovori prve razumljive besede, pri približno treh letih tvori sestavljene povedi, pri petih letih obvlada več tisoč besed.
  1. Materni jezik je največkrat tisti, ki ga najbolje znamo in največ uporabljamo. Vendar obstajajo ljudje, ki so popolnoma dvojezični, kar pomeni, da govorijo dva jezika enako dobro. Največkrat pa pri dvojezičnih ljudeh ni popolnega ravnovesja med obema jezikoma.

Evropsko leto jezikov 2001, ki sta ga skupaj organizirala Svet Evrope in Evropska unija, je bilo uspešno pri vključevanju milijonov ljudi v 45 sodelujočih državah. Dogodki v okviru evropskega leta jezikov so obeležili jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujali učenje jezikov.

Zaradi uspeha, ki ga je imelo evropsko leto jezikov, je Svet Evrope razglasil, da bomo 26. septembra vsako leto praznovali kot evropski dan jezikov.

(Povzeto po: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx. Pridobljeno dne: 26. 9. 2019.)

Branka Pečolar Begić