Pri slovenščini v 6. razredu smo ta teden brali besedilo Gnezdilnice za čebele samotarke (navodilo za delo) in reševali naloge ob besedilu. Nekateri učenci so bili nad besedilom tako navdušeni, da so se na lastno pobudo odločili doma s starši ali starimi starši gnezdilnice tudi izdelati. In v resnici jim je odlično uspelo. Bravo! Upamo, da bo v prihodnje kakšna družina čebel samotark v gnezdilnicah v resnici našla svoj dom.

Pri pouku pa so učenci po navodilih sošolcev izdelovali preprostejše izdelke iz papirja in pri tem tudi zelo uživali.

                                                                                                                       Mag. Majda M. Lesjak 

Dostopnost