V 3.b razredu smo spoznali pesmico, izštevanko, zgodbico v francoskem, angleškem, španskem, makedonskem in češkem jeziku. Ugotovili smo, da so nekateri jeziki podobni slovenščini, nekateri pa ne. Cirilice sploh nismo znali prebrati. Zabavali smo se ob branju besedil.

Polonca Dobnik

Za evropski teden jezikov je vsak dan predstavljal eno evropsko državo. Države, ki so bile predstavljene, so bile Španija, Italija, Anglija, Slovenija in Nemčija. Veliko razredov je izdelalo plakate za te države, tudi naš razred. Pri angleščini, nemščini in matematiki smo izdelovati plakate, tako da smo na internetu raziskovali znamenitosti, številke, jedi in še več o jeziku oziroma državi, ki smo si jo izbrali. Med odmori smo poslušali pesmi iz države, ki je bila na vrsti ta dan, po radiju pa so tudi povedali nekaj o njej. Za malico ali za kosilo je bila za to državno značilna jed. V ponedeljek, ko je bila na vrsti Nemčija, so nas devetošolci presenetili z značilnimi prestami in bile so zelo dobre.

Ta teden je bil zelo zanimiv, saj smo izvedeli veliko o teh državah in prisluhnili njihovim pesmim ter se ob tem zabavali.

Maja Novak, 8. b

Na Osnovni šoli Muta je od 26. do 30. septembra potekal “Evropski teden jezikov”. Pri pouku smo izdelali plakate za različne države. Na plakatih smo opisali njihove navade, znamenite jedi, znane osebe itd. Okrasili smo jih z risbo zastave. Vsak dan smo za malico ali kosilo dobili hrano, ki je značilna za določeno državo. Med sadnim odmorom smo po šolskem radiju poslušali nekaj besed o državi, ki je bila na vrsti ta dan. Slišali smo tudi nekaj njihovih pesmi. V ponedeljek je bila na vrsti Nemčija in dobili smo preste. V torej je bila na vrsti Španija, v sredo Slovenija, v četrtek Italija in v petek Anglija. Bil je zelo zanimiv teden.

Žana Gerdej Fras, 8. b

Dostopnost