Nacionalno preverjanje znanja

Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno. Ob koncu prvega obdobja NPZ ni.

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi pristojnega strokovnega organa po novem določi minister v mesecu septembru za tekoče šolsko leto.

NPZ se opravlja samo pisno, traja 45 in največ 90 minut. NPZ se izvede praviloma v mesecu maju. Dosežki učenca pri NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in so izraženi v točkah in v odstotkih. Ob zaključku šolskega leta učenci prejmejo obvestila o dosežku.

Časovni načrt NPZ-ja v skladu s šolskim koledarjem za učence 6. in 9. razreda

 
 DATUM PREDMET – REDNI ROK
 
2. obdobje
 
4. maj 2023

8. maj 2023

Matematika
 
10. maj 2023
Tuji jezik
 (Angleščina)
 
6. junij 2023
Seznanitev učencev z dosežki NPZ na šoli

Od 6. do 8. junija 2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

23. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda
 

3. obdobje

1. september 2022
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

4. maj 2023
Slovenščina

8. maj 2023
Matematika

10. maj 2023
Glasbena umetnost

31. maj 2023
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

31. maj 2023 do 2. junij 2023

Staršem in učencem omogočen vpogled v ovrednotene naloge

do 12. junija 2023 (Šola do tega roka posreduje RIC-u podatke o poizvedbah)

15. junij 2023
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

Dostopnost