Šola v naravi

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva ogromno priprav, dodatne učitelje in seveda večja finančna sredstva. Analiza dela šol v naravi je pokazala, da so to dobre oblike vzgoje, ki pokažejo posebne oblike druženja in izobraževanja, kar dobro in zelo pozitivno vpliva na odraščajočo mladino.

V letošnjem šolskem letu načrtujemo

a) letno šolo v naravi za učence 4. razreda
b) zimsko šolo v naravi za učence 5. razreda
c) CŠOD za učence 7. razreda

ŠOLA
RAZRED
TERMIN
Zimska šola 5. a in 5. b
4. 3. – 8. 3 . 2019
Letna šola 4. a in 4. b  27. 5.  – 31. 5 . 2019
Naravoslovna šola 7. a in 7. b 11. 2. – 15. 2. 2019