Šola v naravi

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva ogromno priprav, dodatne učitelje in seveda večja finančna sredstva. Analiza dela šol v naravi je pokazala, da so to dobre oblike vzgoje, ki pokažejo posebne oblike druženja in izobraževanja, kar dobro in zelo pozitivno vpliva na odraščajočo mladino.

V letošnjem šolskem letu načrtujemo

a) letno šolo v naravi za učence 4. razreda
b) letno šolo v naravi za učence 5. razreda
c) CŠOD za učence 7. razreda

ŠOLA
RAZRED
TERMIN
Letna šola 4. a in 4. b
5. 9. – 9. 9. 2021
Letna šola 5. a in 5. b  5. 9. – 9. 9. 2021
Letna šola 6. a in 6. b 5. 9. – 9. 9. 2021 
Naravoslovna šola 7. a in 7. b 21. 3. – 25. 3. 2022

 

Dostopnost