Select Page

Popravni izpiti

Prijavnica k popravnemu izpitu

Popravni izpiti

V skladu s 70. čl. Zakona o osnovni šoli ter 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev so popravni izpiti učencev po naslednjem razporedu:

Datum Predmet/razred Ura in način opravljanja
14. 2. 2020 KEM / 8. RAZRED  10.15 – USTNI IZPIT
14. 2. 2020  DKE / 8. RAZRED  10.15 – USTNI IZPIT
   
 17. 2. 2020  ZGO / 8. RAZRED
 10.15 – USTNI IZPIT

Učenci morajo najmanj tri dni pred rokom oddati pisno vlogo z navedbo predmeta in datuma izpita.