Popravni izpiti

Prijavnica k popravnemu izpitu

Popravni izpiti

V skladu s 70. čl. Zakona o osnovni šoli ter 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev so popravni izpiti učencev po naslednjem razporedu:

Datum Predmet/razred Ura in način opravljanja
27. 8. 2019 TJA / 9. RAZRED  8.00 – PISNI DEL, 9.30 – USTNI IZPIT
28. 8. 2019  SLJ / 9. RAZRED  8.00 – PISNI DEL, 9.30 – USTNI IZPIT
 29. 8. 2019  MAT / 9. RAZRED  8.00 – PISNI DEL, 9.30 – USTNI IZPIT

Učenci morajo najmanj tri dni pred rokom oddati pisno vlogo z navedbo predmeta in datuma izpita.