Popravni izpiti

Prijavnica k popravnemu izpitu

Popravni izpiti

V skladu s 70. čl. Zakona o osnovni šoli ter 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev so popravni izpiti učencev po naslednjem razporedu:

Datum Predmet/razred Ura in način opravljanja
29. 6. 2018 FIZIKA / 8. RAZRED  8.00 – USTNI IZPIT
   
 9. 7. 2018  SLOVENŠČINA / 8. RAZRED  8.00 – PISNI IN USTNI IZPIT
   
 9. 7. 2018  MULTIMEDIJA / 7. RAZRED  8.00 – USTNI IZPIT
   
     
 
Datum Predmet/razred Ura in način opravljanja
15. 2. 2018 KEMIJA / 8. RAZRED  8.00 – USTNI IZPIT
                                                                          
   
   
   
   
      
   

Učenci morajo najmanj tri dni pred rokom oddati pisno vlogo z navedbo predmeta in datuma izpita.