Zaposleni

MATIČNA ŠOLA:

ANITA AMBROŽ, ravnateljica, svetnica
DONATA GOLUB, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
DANIJELA PLANINŠIČ, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
NATAŠA PROJE, učiteljica v podaljšanem bivanju, svetovalka
JOŽICA KRAJNC, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
POLONA DOBNIK, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
mag. ANITA KOROŠEC BOWEN, učiteljica likovne umetnosti
MILENA REPNIK,učiteljica razrednega pouka, svetovalka

POLONA POŠTRAK, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
DOROTEJA POŽARNIK, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
JOLANDA VERHNJAK, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
ALENKA VILAR, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
JELKA FURMAN, učiteljica tehnike in tehnologije, fizike in računalništva, pomočnica ravnateljice, svetovalka
OLGA GOLOB, učiteljica zgodovine in geografije, svetovalka
NADA JEZNIK, učiteljica matematike in fizike, svetovalka
JAKICA MRAVLJAK, učiteljica biologije, kemije in naravoslovja, svetovalka
FRANJA RAZDEVŠEK, učiteljica slovenskega jezika in etike, svetovalka
MIHA ŠRIMPF, učitelj glasbene umetnosti, mentor
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa, svetovalec
MARTINA LOGAR, učiteljica angleškega jezika, mentorica
MARIJANA SENICA, specialna pedagoginja, svetovalka
JOŽICA LAUKO, knjižničarka, svetovalka
MARIJA LISEC, šolska svetovalna delavka, svetovalka
BRANKA PEČOLAR BEGIĆ,  učiteljica angleškega jezika, mentorica
HELENA BREZOVNIK, učiteljica matematike, svetovalka
TINE PAJK, učitelj tehnike in tehnologije, računalnikar, svetovalec

mag. MAJDA MARIJA LESJAK, učiteljica  v podaljšanem bivanju, svetovalka
NATALIJA ERŠTE STRAŽIŠNIK, učiteljica nemščine, svetovalka
LUCIJA TOPLER, učiteljica slovenskega jezika
ANJA SREBOTNIK, učiteljica športa

JANJA KOČIVNIK, učiteljica razrednega pouka
MARUŠA HRIBERNIK, učiteljica razrednega pouka (nadomešča MAJA STIPANIČ)
MAJA STIPANIČ, učiteljica razrednega pouka
NINA ŠANTL, učiteljica zgodovine in geografije

PRIPRAVNICE:
/

OSTALI DELAVCI:

MARJETA GREBENC, računovodkinja
MARIJA KNEZ, tajnik VIZ
NATALIJA PAVALEC, tajnik VIZ – računovodja, organizator prehrane
MARIJAN TJUKAJEV, hišnik, voznik
JOŽEF FIŠER, hišnik, voznik 
URŠKA PROHART, kuharica, kuharski pomočnik, organizator šolske prehrane
JANJA MIHORIČ, kuharski pomočnik
ELIZABETA GRUBELNIK, kuharica
DOROTEJA MERŠAK, kuharski pomočnik 
ANDREJA VAČOVNIK  JEZERŠEK, čistilka
ZDENKA BUTOLO, čistilka
BRIGITA ROGINA, čistilka
ANITA LEDINEK, spremljevalec gibalno oviranih otrok
HELENA KUMER, čistilka
NADJA ČREŠNIK, čistilka
HELENA PUŠNIK, čistilka

ZAPOSLENA NA JAVNIH DELIH:
/

Sodelavci, ki dopolnjujejo delovno obvezo na OŠ Muta:
TADEJA GRUBELNIK – OŠ Neznanih talcev Dravograd
SERGEJA GROGL – Center za sluh in govor
IVA HABJAN  – Center IRIS Ljubljana
JERNEJA KVASNIK – Druga Osnovna šola Slovenj Gradec