Tekmovanja

V šolskem letu 2023/2024 se bodo učenci udeležili naslednjih tekmovanj iz:

KEMIJA: Preglovo tekmovanje 
FIZIKA: Stefanovo tekmovanje 
ZGODOVINA 
MATEMATIKA: Vegovo priznanje in Kenguru Vegovo tekmovanje 
SLOVENŠČINA: Cankarjevo tekmovanje (8. in 9. razred) 
SLOVENŠČINA: Cankarjevo  tekmovanje (2.–7. razred) 
CICIVESELA ŠOLA 
VESELA ŠOLA 
LOGIKA 
NEMŠČINA 
ANGLEŠČINA 
Bralne značke: SLJ, TJN 
ŠPORTNA TEKMOVANJA 
ASTRONOMIJA 
BOBER 
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 
TEKMOVANJE IZ SLADKORNE BOLEZNI 
KRESNIČKA 
GEOGRAFIJA 
ŠAHOVSKO TEKMOVANJE 
RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
Dostopnost