Tekmovanja

V šolskem letu 2021/2022 se bodo učenci udeležili naslednjih tekmovanj iz:

 • CICI Vesele šole
 • Vesele šole
 • SLOVENŠČINE (Cankarjevo priznanje)
 • MATEMATIKE (Vegovo priznanje, Kenguru)
 • FIZIKE (Stefanovo priznanje)
 • KEMIJE (Preglovo priznanje)
 • BIOLOGIJE
 • BRALNE ZNAČKE: SLJ, TJN, TJA, EKO
 • LIKOVNIH NATEČAJEV, LITERARNIH NATEČAJEV
 • NEMŠČINE
 • ANGLEŠČINE
 • RAČUNANJE JE IGRA (1.-4. razred)
 • ZGODOVINE
 • KAJ VEŠ O PROMETU
 • ŠPORTNIH TEKMOVANJ
 • LOGIKE
 • ASTRONOMIJE
 • BOBER
 • KRESNIČKA
Dostopnost