OBVESTILO!

 

Obveščamo Vas, da spričevalo dvignete v tajništvu šole
od 28. 6. do 2. 7. 2021 (od 8. do 14. ure) in
od 23. 8. do 26. 8. 2021 (od 8. do 14. ure).

Pri vhodu pozvonite.

(5. odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS 50/12)

Šola se je dolžna ravnati po predpisani zakonodaji, zato vas prosimo, da spričevala dvigne učenec oziroma njegovi starši v navednih terminih.

Lepo Vas pozdravljamo!
                                                                     Ravnateljica
                                                                                     Anita AMBROŽ, prof.

Dostopnost