Prevozi

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV V LETU 2020/2021

1. RELACIJA: PERNICE PUŠPAN – RIŠČEN – CERKEV – SLACMAN – NAPEČNIK – KRAJNC (Palko) – ORLIČ – PALKO (Arl) 

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Pušpan 6.10 14.25
Pred Riščenom (Gerhold) – Rihčen 6.20
Salcman – Pernice pri cerkvi
Napečnik

Krajnc-Palko
Pod Orličem-Palko
6.30
6.40

2. RELACIJA: ZG. VIŽINGA – VUZENICA – SŠ MUTA – ODLAGALIŠČE

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Zg. Vižinga 7.05 14.05
AP Bučinek 7.10
Dauher Preglav 7.10
AP Vuzenica 7.15
SŠ Muta – odlagališče 7.20

3. RELACIJA: BISTRIŠKI JAREK 

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Šola
Jus
1. Ribogojnica
Peruš
Vodušek
Kaparc
6.40 14.05
2. Ribogojnica
Polk
6.50

4. RELACIJA: GORTINA CERKEV – SUŠILNICA  – 1. kombi (4. – 9. razred)

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Cerkev
Sušilnica
7.00 14.25

5. RELACIJA: GORTINA CERKEV – SUŠILNICA – 2. kombi (1. – 3. razred)

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Cerkev
Sušilnica
8.00 13.10

6. RELACIJA: SP. MUTA – RUŠ – SV. PRIMOŽ – PREŽIL – OT – SV. PRIMOŽ – POLTNIK – POHTERNIK

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Odcep Ruš 6.15 14.25
Pred/za Pernatovo ravno
Pernatova ravna
6.20
Ot – Prežil 6.30
Cerkev Sv. Primož 6.35
Poltnik – Pohternik 6.40
Vrtnarija Kolar 6.50
Sp. Muta 6.55

7. RELACIJA:  VRATA – NOVAK – TRGOVINA SEZAM – RIBIČJE 

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Vrata 7.05 14.05
Novak 7.10
Trgovina Sezam 7.10
Ribičje 7.15

8. RELACIJA: SV. JERNEJ

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Ižek
Križišče Sv. Primož
7.00 13.40
Nunčič 7.10

9. RELACIJA: MLAKE – PANZI

Relacija – vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Kaparc- Mager 6.15 13.55
Panzi
Freidl
Lubejev graben – Laznik
6.25

10. RELACIJA: ZAVERNIK – SV. PRIMOŽ

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Zavernik 7.00 14.30
Hribernik
Fiučnik
7.05
Šantl – Janiš
Gmajner
7.10

11. RELACIJA: GMAJNER – SP. MUTA

Relacija- vstopna postaja ODHOD IZ VSTOPNE POSTAJE ODHOD IZ ŠOLE
Gmajner 7.45  13.10/13.25
Cesta ob Potoku-Jelenko 7.50
Vrtnarija Kolar 7.55
Kovaška ulica-center 8.00/8.10

Dostopnost