Interesne dejavnosti

DEJAVNOSTI NA KULTURNO-UMETNIŠKEM PODROČJU:
INTERESNA DEJAVNOST                                      MENTOR
Bralna značka                                                            Jožica LAUKO
Dramski – recitacijski krožek 7.-8. razreda                Franja RAZDEVŠEK
Pravljični krožek                                                        Danijela PLANINŠIČ
Novinarski krožek                                                      Majda M. LESJAK
Lutkovni krožek 1. –  3. razred                                   Donata GOLUB
Likovni krožek 6. – 9. razred                                      Anita KOROŠEC BOWEN
Pevski zbor (OPZ 1. razred)                                     Doris SRČIČ

Pevski zbor (OPZ (2. – 5. razred in MPZ)                 Miha ŠRIMPF
Orffova glasbila (4. – 5. razred)                                 Doris Srčič

Razveselimo starejše  (5. – 9. razred)                      Marija LISEC
Španščina (5. – 9. razred)                                         Lucija TOPLER
Nemščina – dodatna znanja (8. – 9. razred)              Natalija ERŠTE STRAŽIŠNIK
Začetno učenje nemščine (1. – 3. razred)                 Ajda NEUREITER
Angleški debatni krožek (8. – 9. razred)                   Branka PEČOLAR BEGIĆ
Ustvarjalna delavnica  (1. – 3. razred)                      Maja STIPANIČ
Likovni krožek (4. – 5. razred)                                  Milena REPNIK
Vesela šola                                                              Nina ŠANTL     
CICI Vesela šola                                                      Polonca DOBNIK
EKO krožek                                                             Milena REPNIK, Jelka FURMAN
Kleklanje                                                                  Jelka FURMAN, Sonja TOPLER
Zabavna kuhinja (1. – 3. razred)                              Jožica KRAJNC

Male kuharije (4. – 5. razred)                                   Alenka VILAR
Bistre glavce (1. – 3. razred)                                   Nataša PROJE
Šolski ansambel                                                     Miha Šrimpf                             

 DEJAVNOSTI NA GOSPODARSKO-TEHNIČNEM PODROČJU:

INTERESNA DEJAVNOST                                                     MENTOR
Naravoslovni poskusi Kresnička  (1. – 3. razred)                      Maruša HRIBERNIK                

Naravoslovni poskusi Kresnička  (4. – 5. razred)                      Mateja PODRZAVNIK   
Naravoslovni poskusi Kresnička  (6. – 7. razred)                      Jelka FURMAN   
O sladkorni bolezni                                                                   Jakica MRAVLJAK
Čebelarski krožek                                                                     Nejc BABIČ
Akvaristika (6. – 9. razred)                                                        Nejc BABIČ
Geografski krožek                                                                    Nina ŠANTL
Zgodovinski krožek                                                                  Olga GOLOB
Turistični krožek                                                                      Olga GOLOB, Doroteja POŽARNIK
Matematična ustvarjalnica                                                       Helena BREZOVNIK
Logika in razvedrilna matematika                                           Nejc BABIČ
Astronomija                                                                            Jelka FURMAN
Računalniško opismenjevanje (5. – 6. razred)                       Jelka FURMAN     

DEJAVNOSTI NA ŠPORTNEM PODROČJU:

INTERESNA DEJAVNOST                                                 MENTOR
Nogomet (1. razred)                                                        Stanko ŠPEGELJ
Nogomet (2. – 3. razred)                                                 Stanko ŠPEGELJ
Nogomet (4. – 5. razred)                                                 Stanko ŠPEGELJ
Odbojka (7. – 9. razred)                                                 Anja SREBOTNIK

Šahovski krožek                                                        Jelka FURMAN, Franjo URNAUT – zunanji mentor
Pohodništvo, planinstvo                                         Donata GOLUB, Andreja SENICA – zunanji mentor
Med dvema ognjema (3.-6. razred)                         Doroteja POŽARNIK
Ples (1. – 3. razred)                                                 Anja SREBOTNIK
Šolski plesni festival                                                Natalija E. STRAŽIŠNIK, Martina LOGAR ŠUMAH
Plesne vaje za 9. razred                                         Natalija E. STRAŽIŠNIK
Igrarije                                                                   Maruša HRIBERNIK
Badminton                                                               Sašo PAVLIČ –  zunanji mentor
Folklora (1. – 4. razred)                                           Doris SRČIČ, Mateja Podrzavnik    

 

Dostopnost