Okolju prijazna šola

EKOHIMNA:    

Mi smo eko šola ona naša je,
radi jo imamo, veselimo se.
S pogledom na gozdove in travnike,
z razgledom na planine in rožice.
Eko, ekola, eko, ekola, la, la, la,
la, la, la, la, la, la!

Urejena je okolica to vidi se,
z rožami in drevjem posajena je.
A včasih malomarnost res velika je,
saj odpadkov vsepovsod prepolno je.
Eko, ekola…

Varujmo in ločujmo odpadke vse,
saj nevarnih plinov mnogo v okolju je.
Škodujejo ozemlju in vsem ljudem,
zato ekologija velik je problem.
Eko, ekola…


 Šolsko leto 2016/2017

Glavni cilj projekta Okolju prijazna šola je vzgoja otrok in mladostnikov v duhu skrbi za okolje in naravo.

Drugi cilji so:
– izobraževanje za okoljsko odgovornost,
– čisto in urejeno okolje,
– učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
– ločeno zbiranje odpadkov v našem okolju,
– povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
– razvijati pozitivne medsebojne odnose,
– vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,

 

Šolski ekološki otok:

 • papir
 • ekološki zabojnik za izrabljene tonerje in kartuše,
 • baterije in plastične pokrovčke

Šolsko leto 2015/2016

HRANA  NI  ZA  TJAVENDAN    hrana

KAJ IN KAKO BOMO OPAZOVALI?

 • Izbrali bomo dan v tednu (priljubljen in nepriljubljen obrok)
 • Prepisali jedilnik kosila v tabelo (izdelajte jo sami)
 • Ob koncu dneva bomo vprašali kuharice, koliko veder odpadne hrane je bilo
 • Število veder bomo zapisali v tabelo
 • Zapisali bomo, katere hrane se je zavrglo največ
 • Zbrali bomo rezultate in jih predstavili v eko kotičku in v jedilnici

KOTIČEK V JEDILNICI    hrana_1

 • Reciklirana kuharija (Recepti:  Iz ostankov hrane lahko pripravimo…..)
 • Predstavitev zdrave hrane ( prehranska piramida)
 • Predstavitev načina ločevanja odpadne hrane
 • Ne meči hrane stran, ker….( slike, plakat,..)
 • Plakat: Naša najljubša zdrava malica / kosilo
 • Kaj lahko za zmanjšanje količine odpadne hrane narediš ti? (Škatlica in listki, kamor bodo pisali učenci svoje ideje.)
 • Od kod pride hrana? (Zemljevid z zarisanimi potmi, od koder prihaja hrana, ki jo naročamo na naši šoli.)
 • Kaj se zgodi z odpadno hrano? (Kako jo koristno porabiti?)
 • Kako pravilno shranimo ostanke hrane? (plakat, hladilnik iz kartona, embalaža, ….)

Predstavitev na prireditvi ob dnevu Zemlje, 26. 4. 2016:

Učenci 3. razredov smo poiskali recepte jedi, ki se lahko pripravijo iz ostankov hrane. Recepte smo predstavili na plakatu
Učenci 4. a  smo naredili plakat o pravilnem ločevanju odpadkov.    
Učenci 4. b razreda pa smo spoznali, da  ne smemo hrane metati stran, saj vemo, da je mnogo ljudi lačnih in da pridelava velikih količin hrane onesnažuje okolje.   
Učenci 5. razreda smo s pomočjo ankete med učenci raziskali, zakaj v šoli zavržemo hrano in kaj lahko naredimo za zmanjšanje odpadne hrane.
Učenci 6. razredov smo razmišljali o zdravi hrani, zato smo v 6.b  izdelali prehransko piramido, v 6. b  pa smo sestavili zdrav obrok.        
Učenci 7.a smo izdelali plakat, ki prikazuje, kam pravilno shranimo hrano.  
Učenci 7. b razreda smo izdelali plakat o tem, kako lahko odpadno  hrano koristno porabimo, da je ne vržemo v smeti.          
Učenci 8. a razreda smo sošolce povprašali, kaj lahko mi sami naredimo, da zmanjšamo  količino odpadne hrane v šoli. Tu je nekaj odgovorov.
Učenci 8. b smo raziskali,  katere dni v tednu glede na jedilnik zavržemo največ  hrane. Ugotovili smo …
Učenci 9. razreda smo raziskali, iz  katerih držav uvažamo sadje in zelenjavo.


 

Dostopnost