Zaposleni

MATIČNA ŠOLA:

ANITA AMBROŽ, ravnateljica, svetnica
mag. HELENA BOH, pomočnica ravnateljice, svetovalna služba, svetnica
JELKA FURMAN, učiteljica tehnike in tehnologije, fizike in računalništva, svetnica

DONATA GOLUB, učiteljica razrednega pouka, svetnica
DANIJELA PLANINŠIČ, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
NATAŠA PROJE, druga strokovna delavka v prvem razredu, svetovalka
JOŽICA KRAJNC, učiteljica razrednega pouka in podaljšanega bivanja, svetovalka
POLONCA DOBNIK, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
DOROTEJA POŽARNIK, učiteljica razrednega pouka,
svetovalka
MILENA REPNIK, učiteljica razrednega pouka in podaljšanega bivanja, svetovalka
POLONA POŠTRAK, učiteljica razrednega pouka in podaljšanega bivanja, svetovalka
JOLANDA VERHNJAK, učiteljica razrednega pouka, svetnica
ALENKA VILAR, učiteljica razrednega pouka, svetovalka
ANJA SREBOTNIK, učiteljica športa, mentorica
OLGA GOLOB, učiteljica zgodovine in geografije, svetovalka
NEJC BABIČ, učitelj matematike in naravoslovja
HELENA BREZOVNIK, učiteljica matematike, svetovalka
JAKICA MRAVLJAK, učiteljica biologije in kemije, svetovalka

FRANJA RAZDEVŠEK, učiteljica slovenskega jezika in etike, svetnica
MIHA ŠRIMPF, učitelj glasbene umetnosti, mentor
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa, svetnik
MARTINA LOGAR ŠUMAH, učiteljica angleškega jezika, svetovalka
MARIJANA SENICA, specialna pedagoginja, svetovalka
JOŽICA LAUKO, knjižničarka, svetovalka
MARIJA LISEC, šolska svetovalna delavka, svetovalka
LUCIJA TOPLER, učiteljica slovenskega jezika, mentorica
BRANKA PEČOLAR BEGIĆ,  učiteljica angleškega jezika, svetovalka
dr. TINE PAJK, učitelj računalništva, ROID, vodja oddelkov osnovne šole s prilagojenim programom, svetnik

mag. MAJDA MARIJA LESJAK, učiteljica  slovenskega jezika, svetovalka
mag. ANITA KOROŠEC BOWEN, učiteljica likovne umetnosti in angleškega jezika, svetovalka
NATALIJA ERŠTE STRAŽIŠNIK, učiteljica nemščine, svetnica

JANJA GNAMUŠ, učiteljica razrednega pouka, mentorica
MARUŠA HRIBERNIK, učiteljica razrednega pouka
MAJA STIPANIČ, učiteljica razrednega pouka, mentorica
NINA ŠANTL, učiteljica zgodovine, geografije in jutranjega varstva
DORIS SRČIČ, učiteljica razrednega pouka

PRIPRAVNICE:
/

OSTALI DELAVCI:
MARJETA GREBENC, računovodkinja
SONJA REPNIK, tajnik VIZ
NATALIJA PAVALEC, računovodkinja, tajnik VIZ, organizator prehrane
JANEZ VERHOVNIK, hišnik
RAJKO VRHOVNIK, hišnik
IVANKA MATIČKO, kuharica
URŠKA PROHART, kuharica
JANJA MIHORIČ, kuharski pomočnik
NADJA ČREŠNIK, čistilka (nadomešča jo Alma SUBAŠIĆ)
ANDREJA VAČOVNIK JEZERŠEK, čistilka (nadomešča jo Bernarda Rejak)
HELENA PUŠNIK, čistilka
ZDENKA BUTOLO, čistilka
BRIGITA ROGINA, čistilka
HELENA KUMER, čistilka
ANITA LEDINEK, kuharski pomočnik, perica, čistilka

ZAPOSLENI NA JAVNIH DELIH:
Na javnih delih nimamo zaposlenih.

Sodelavci, ki dopolnjujejo delovno obvezo na OŠ Muta:
TANJA TAJNIKAR  – Center IRIS Ljubljana

Dostopnost