Hišni red

INTERNA PRAVILA OŠ MUTA

Na šoli smo sprejeli pravila, ki naj bodo kažipot tako učiteljem kot učencem ter tudi staršem.

Z njimi smo hoteli poenostaviti določena pravila, da bi se jih lažje držali, predvsem pa z njimi opozorili na tiste osnovne vrednote, ki so bistvene za razvoj mlade osebnosti.

Pravila smo sprejeli učitelji na učiteljskem zboru in učenci na sestanku šolske skupnosti. S tem smo jih vsi oblikovali, se z njimi strinjali in vem, da se jih bomo vsi poskušali tudi držati.

Pravila šolskega reda

Vzgojni načrt

Hišni red

Dostopnost