Roditeljski sestanki

PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

Sodelovanje staršev s šolo je za otrokov napredek zelo pomembno. Želimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure. Redno medsebojno obveščanje nam bo zagotavljalo uspešnejše učno in vzgojno delo in pravočasno ukrepanje v primeru učno-vzgojnih težav. V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Svet staršev sestavljajo starši, ki so bili izvoljeni na roditeljskem sestanku.

– roditeljski sestanki: skupni in razredni

 

RODITELJSKI SESTANKI                                                                      DATUM

1. skupni roditeljski sestanek, oddelčni sestanki                                 19. 9. 2023

2. skupni roditeljski sestanek                                                     od 5. 2. do 13. 2. 2024

3. oddelčni roditeljski sestanek                                                  po dogovoru (najkasneje do 31. 5. 2024)


PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI

– roditeljski sestanki: skupni in razredni,
– govorilne ure: po dogovoru z razrednikom oziroma učiteljem
– dnevi odprtih vrat,
– pisna obvestila staršem,
– družabna srečanja učencev, staršev in učiteljev.

Dostopnost