7. nagradni natečaj

VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS

Na Osnovni šoli Muta v sodelovanju z Osnovno šolo Selnica ob Dravi pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar razpisujemo že sedmi nagradni natečaj Vsaka vas ima svoj glas. Z njim izkazujemo spoštovanje do narečne pestrosti slovenskega jezika in prispevamo k njenemu ohranjanju. Želimo, da sodelujoči (za)čutijo svojo narečno govorico, se z njo še tesneje povežejo, se zavedo, da je to del njih, del njihovega življenja in da je nekaj lepega, spoštljivega. V okviru natečaja želimo sodelujočim ponuditi možnost za razmišljanje in izražanje mnenj o aktualnih vprašanjih in problematikah vsakdana (t. i. aktualizacija), jih spodbuditi k ohranjanju in promociji lokalnih narečij, k vsebinam, vzetim iz vsakdana, k prikazu rabe narečja v digitalni dobi ipd.

Tema letošnjega natečaja: »Ena sama prijazna beseda …« (dr. Zinka Zorko)

Pričakujemo najrazličnejše prispevke v narečju (v zvočni, slikovni /npr. stripi ipd./, animirani, dramatizirani in/ali video obliki), ki se navezujejo na razpisano temo. Časovno naj bodo dolgi od 3 do največ 5 minut, avtorji in nastopajoči naj bodo izključno le otroci/učenci/dijaki/študentje. Posnetki naj ne bodo izrezi iz šolskih prireditev.

Na natečaju lahko sodelujejo otroci vrtcev, učenci/dijaki osnovnih in srednjih šol ter študentje v Republiki Sloveniji ter v zamejstvu, in sicer z omejenim številom prispevkov. Vsaka šola za posamezno razpisano skupino pošlje največ tri prispevke, ki bodo po mnenju mentorjev najboljši.

V razpisu lahko sodelujejo udeleženci vseh stopenj izobraževanja. Razpisujemo naslednje skupine:

  • vrtec;
  • triada OŠ;
  • triada OŠ;
  • triada OŠ:
  • OŠ za odrasle;
  • srednja šola;

Mentorji prispevke pošljejo preko spletne strani https://wetransfer.com. Navodila so priložena. Za vsakega avtorja/avtorico oddajo tudi izpolnjeno/skenirano prijavnico.

Prosimo, da na posnetkih ne navajate imena šole in imen učencev ter mentorjev, ampak posnetke opremite s šifro. V primeru, da prijavljate skupinsko delo, izpolnite le eno prijavnico in nanjo zapišite vse sodelujoče. (Prijavnica je priložena.) Dosledno upoštevajte tudi dana navodila za prispevke, saj bodo tisti, ki ne bodo ustrezali razpisanim merilom in ki ne bodo prispeli pravočasno, iz ocenjevanja izločeni.

Morebitna vprašanja v zvezi z natečajem nam lahko posredujete na elektronski naslov natecaj.narecja@osmuta.si. S tega naslova vam bomo najkasneje v roku enega tedna potrdili prejem vašega prispevka. V kolikor potrditve ne boste prejeli, nas obvezno kontaktirajte.

Strokovna komisija bo izbrala najboljše prispevke v posameznih razpisanih kategorijah. Mnenje komisije je dokončno.

Rok za oddajo izdelkov: 1. julij 2024.

Zaključna prireditev sedmega narečnega natečaja Vsaka vas ima svoj glas, na kateri bodo najboljši avtorji/avtorice predstavili svoje izdelke in prejeli nagrade, bo oktobra 2024 na Osnovni šoli Selnica ob Dravi.

V pričakovanju Vašega odziva in z upanjem na prijetno druženje ob narečni besedi Vas lepo pozdravljamo.

Manja Kokalj, prof.                                                                              Anita Ambrož, prof.,

ravnateljica OŠ Selnica                                                                        ravnateljica OŠ Muta

Soorganizator natečaja: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna Slovenj Gradec

Častna pokroviteljica natečaja: predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar

Navodila – Vsaka vas ima svoj glas

Prijavnica Vsaka vas ima svoj glas 2024

Vsaka vas ima svoj glas – nagradni natečaj 2024

Dostopnost