V četrtek, 16. 6. 2022, so nas obiskali iz JKP Radlje. Najprej so nam povedali kako pravilno sortiramo odpadke, nato pa smo si ogledali posnetek pravilnega ločevanja. Veliko smo se tudi pogovarjali o divjih odlagališčih in zbirnih centrih. Podarili so nam tudi barvice in vrečke iz blaga, ki sem jo doma že pobarvala in se lahko opere. Potem smo skupaj odšli do ekološkega otoka. Povedali so nam, da ne smemo olja vlivati v stranišče, saj se lahko cevi zamašijo. Pokazali so nam, kam lahko odlijemo olje. Tisti dan je bilo zelo vroče, zato smo se slikali in odšli nazaj proti šoli. Na poti nazaj, so nam pokazali, da imamo pri šoli tudi zabojnik za baterije ter odpadno električno in elektronsko opremo. Preden smo odšli na kosilo in domov, smo še v avli šole risali z novimi barvicami. Narisati smo kaj smo videli ali kako lahko pomagamo okolju. Vsak od nas pa lahko pomaga za boljše okolje tako, da odlagamo papirčke v smeti in ne na tla, in pravilno sortiramo odpadke.

Hana Slivniker, 5. b

Dostopnost