V mesecu februarju smo se na delavnici za vedoželjne ukvarjali s konceptom Zero Waste. Ta se osredotoča na preprečevanje nastajanja odpadkov in zmanjševanje količine odpadkov, ki jih proizvajamo, ter hkrati spodbuja ponovno uporabo, recikliranje in kompostiranje materialov, da se zagotovi čim manjši vpliv na okolje. Cilj Zero Waste je doseči čim manjšo količino odpadkov, ki konča na odlagališčih ali sežigalnicah, saj te postopke spremljajo številni negativni učinki na okolje, vključno z onesnaževanjem zraka, tal in voda, prispevanjem k podnebnim spremembam ter ogrožanjem zdravja ljudi in živali.

Zero Waste spodbuja trajnostni razvoj, ki temelji na premisleku o našem vedenju in potrošniških navadah ter o uporabi naravnih virov na trajnosten način. Živimo v času, ko bomo morali poskrbeti za okolje, če želimo ohraniti zdravo prihodnost naših otrok.

Nina Šantl, prof.

Dostopnost