NARAVOSLOVNI DAN – MERJENJE (6. razred)

Z učenci 6. razreda smo se v torek 18. 6. 2024 peš odpravili do igrišča na Gortini z vmesnim postankom v gozdu, kjer so učenci sestavili in predstavili 1 kvadratni meter iz naravnih materialov. Na igrišču so učenci po skupinah reševali naloge vezane na merjenje (razdalje, obsegi, ploščine igrišč, gola). Učenci so s pomočjo pripravljenih zadolžitev urili svoje spretnosti ocenjevanja, merjenja, pretvarjanja in sodelovanja v skupini. 

Mentorja: Helena Brezovnik, Nejc Babič

Dostopnost