NARAVOSLOVNI DAN – SPOZNAVANJE AVTOHTONIH IN TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST
 
Z učenci 6. razreda smo v četrtek 20. 6. 2024 opravili naravoslovni dan, na katerem smo teoretično in praktično s terenskim delom spoznavali avtohtone in tujerodne rastline v šolskem okolišu in bližnjem gozdu. Sprva smo prisluhnili g. Vladu Planinšiču, ki nam je posredoval svoje bogato znanje o rastlinskih vrstah in nam poskusil prikazati čim več rastlinskih vrst, ki ogrožajo našo biotsko pestrost. Kasneje smo se odpravili tudi na ogled bližnje drevesnice Omorika, kjer so se seznanili z njihovim delom in rastlinami, ki jih sami vzgajajo. Spoznavali smo drevesne vrste, grmovnice in njihove značilnosti. Učenci so postavili številna vprašanja in spoznali številne nove informacije o življenju in vzgoji rastlin. 

Mentorja: Jakica Mravljak, Nejc Babič

Dostopnost