Eko dan

Eko dan

EKO DAN

V soboto, 6. 4. 2024, je na OŠ in OŠPP potekal dan dejavnosti – eko dan, ki je bil namenjen čiščenju in urejanju okolice šole in kraja.

Po jutranjem uvodu, v katerem so učenci spoznali namen in potek eko dneva, so ekopredstavniki  po triadah predstavili Power pointe, ki so jih pripravili po razrednih skupnostih v okviru eko krožka na temo Pirati plastike.

Po malici nas je presenetila evakuacijska vaja, ki so jo za nas pripravili  gasilci GD Muta. V vaji smo pokazali, da se znamo v primeru požara hitro in varno umakniti iz šole.

Učenci 1. in 2. triade in OŠPP so po evakuaciji ostali na igrišču, kjer so jim gasilci predstavili gasilska vozila in svoje delo, učenci 3.triade pa so v holu šole pridobivali znanja iz prve pomoči.

Ob 10.30 se je pričelo čiščenje in urejanje okolice šole. Učenci višjih razredov so se skupaj z učitelji zavzeto lotili urejanja zelenice pred telovadnico  in cvetličnih gredic. Očistili so tudi vse robnike pri kolesarnici in na parkirišču. Vsi ostali učenci in učitelji pa so se opremili z vrečkami in rokavicami ter se pridružili krajanom Mute pri čiščenju kraja.

Prav tako kot učenci OŠ Muta, so ves dopoldan bili aktivni pri vseh dejavnostih in čiščenju tudi učenci in učitelji šole s prilagojenim programom.

Okoli 12.ure smo zaključili z našim delom in se zbrali pred šolo. Ob pogledu na okolico šole smo z veseljem ugotovili, da je bil dan koristen in, da naše delo ni bilo zaman.

Milena Repnik

 

EKO DAN (sobota, 6. april 2024)

EKO DAN (sobota, 6. april 2024)

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je bo Letnem delovnem načrtu Osnovne šole Muta to soboto, 6. aprila 2024, delovni dan oziroma dan dejavnosti (EKO dan) za učence.

Nadomeščamo petek, 9. februar, zato je udeležba za učence obvezna.

V primeru učenčeve odsotnosti morate to sporočiti razredniku oziroma razredničarki najkasneje do petka, 5. aprila, do 8. ure zjutraj.

Pouk se bo pričel ob 8.00 uri in bo trajal do 12.15. Učenci gredo takoj po pouku domov oziroma na šolski prevoz po razporedu.

Ta dan dobijo učenci malico, kosila ni.

Prav tako ni jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Šolski prevozi bodo zjutraj po običajem urniku, po pouku pa od 12.30 dalje.

Razpored šolskih prevozov:

ŠOLSKI PREVOZI DNE 6. 4. 2024

AP TOPLER

12.30 – GORTINA (prvi kombi)

12.30 – VRATA, RIBIČJE

12.30 – SV. JERNEJ

12.30 – OŠPP

12.45 – BISTRIŠKI JAREK

12.50 – SV. PRIMOŽ

13.10 – PERNICE

13.10 – GORTINA (drugi kombi)

 

ŠOLSKI KOMBI (hišnik)

12.15 – VUZENICA

12.30 – SV. PRIMOŽ

12.45 – BISTIŠKI JAREK

12.30 – SV. PRIMOŽ (Zavernik)

13.10 – GORTINA (drugi kombi)

 

Tretješolci so plavali

Tretješolci so plavali

PLAVALNI TEČAJ TRETJEŠOLCEV

S šolo smo šli na plavalni tečaj, na bazen na Ravne. Iz šole nas je peljal avtobus. Sedela sem s prijateljico Leno, enkrat pa z Mio. To mi je bilo zelo všeč, ker smo se zabavale. Ko smo prišli na bazen, smo plavali z desko in s črvom. Bolj mi je bilo všeč z desko. Učila nas je plavalna učiteljica, bila je zelo prijazna. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem skakala v vodo in ko sem bila v jacuzziju. Na koncu sem dobila bronastega delfina. Potem smo se z avtobusom odpeljali nazaj v šolo.
To je bil moj najljubši teden.

Zarja Slivniker, 3.a

Na plavalnem tečaju sem se imela lepo. Učila nas je zelo prijazna učiteljica Katja. V krogu smo morali plavati 10 minut, bilo mi je super.

Julija Slemnik, 3.a

Bilo mi je všeč. Tam smo se razgibavali, igrali dan in noč, plavali smo žabico, kravl in skakali iz skakalnice. Najbolj všeč mi je bilo plavanje žabice.

Katarina Galer, 3.a

Na plavanju sem se imel odlično. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo delali mrtvaka in plavali 10 minut, brez odmora. Tudi plavanje hrbtno, mi je bilo zelo všeč.

Teodor Tandler, 3.a

Super je bilo, ko smo skakali iz skakalnice. Plavali smo hrbtno plavanje, žabico in kravl. Dobil sem bronastega delfinčka.

Andraž Dobnik, 3.a

Na plavanju sem se veliko naučil. V skupini sem bil najboljši. Osvojil sem srebrnega delfina. Všeč mi je bilo, ko smo skakali v vodo in ko smo na koncu imeli prosto, da smo lahko šli v masažni bazen. Res je bilo super.

Aleks Palko 3.b

Planica

Planica

V četrtek, 21. 3. 2024, so se naši osmošolci in devetošolci preko zavarovalnice Triglav odpravili v Planico. Zgodaj zjutraj smo se odpravili, a ni nam bilo žal, saj smo vsi uživali ob dolgih poletih skakalcev ob lepem vremenu.

 
Anja Srebotnik
Prireditev ob materinskem dnevu

Prireditev ob materinskem dnevu

VABILO

Spoštovani starši,

vljudno vabljeni na prireditev ob materinskem dnevu, ki bo v ponedeljek, 25. 3. 2024, ob 17.00 v telovadnici OŠ Muta.

Učenci in učitelji OŠ Muta

Šolski ples

Šolski ples

ŠOLSKI PLES

torek, 12. 3. 2024, smo se učenci od 6. do 9. razreda v velikem številu udeležili šolskega plesa na gregorjevo. V doživetem popoldnevu smo se skupaj s prijatelji zavrteli v plesnih ritmih in se zabavali ob druženju in dobri glasbi. Devetošolci so poskrbeli za kratek program in nam predstavili nekaj plesov, s katerimi se bodo predstavili na valeti. Naučili so nas tudi kakšen plesni korak. 

Vsaka vas ima svoj glas

Vsaka vas ima svoj glas

7. nagradni natečaj

VSAKA VAS IMA SVOJ GLAS

Na Osnovni šoli Muta v sodelovanju z Osnovno šolo Selnica ob Dravi pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar razpisujemo že sedmi nagradni natečaj Vsaka vas ima svoj glas. Z njim izkazujemo spoštovanje do narečne pestrosti slovenskega jezika in prispevamo k njenemu ohranjanju. Želimo, da sodelujoči (za)čutijo svojo narečno govorico, se z njo še tesneje povežejo, se zavedo, da je to del njih, del njihovega življenja in da je nekaj lepega, spoštljivega. V okviru natečaja želimo sodelujočim ponuditi možnost za razmišljanje in izražanje mnenj o aktualnih vprašanjih in problematikah vsakdana (t. i. aktualizacija), jih spodbuditi k ohranjanju in promociji lokalnih narečij, k vsebinam, vzetim iz vsakdana, k prikazu rabe narečja v digitalni dobi ipd.

Tema letošnjega natečaja: »Ena sama prijazna beseda …« (dr. Zinka Zorko)

Pričakujemo najrazličnejše prispevke v narečju (v zvočni, slikovni /npr. stripi ipd./, animirani, dramatizirani in/ali video obliki), ki se navezujejo na razpisano temo. Časovno naj bodo dolgi od 3 do največ 5 minut, avtorji in nastopajoči naj bodo izključno le otroci/učenci/dijaki/študentje. Posnetki naj ne bodo izrezi iz šolskih prireditev.

Na natečaju lahko sodelujejo otroci vrtcev, učenci/dijaki osnovnih in srednjih šol ter študentje v Republiki Sloveniji ter v zamejstvu, in sicer z omejenim številom prispevkov. Vsaka šola za posamezno razpisano skupino pošlje največ tri prispevke, ki bodo po mnenju mentorjev najboljši.

V razpisu lahko sodelujejo udeleženci vseh stopenj izobraževanja. Razpisujemo naslednje skupine:

  • vrtec;
  • triada OŠ;
  • triada OŠ;
  • triada OŠ:
  • OŠ za odrasle;
  • srednja šola;

Mentorji prispevke pošljejo preko spletne strani https://wetransfer.com. Navodila so priložena. Za vsakega avtorja/avtorico oddajo tudi izpolnjeno/skenirano prijavnico.

Prosimo, da na posnetkih ne navajate imena šole in imen učencev ter mentorjev, ampak posnetke opremite s šifro. V primeru, da prijavljate skupinsko delo, izpolnite le eno prijavnico in nanjo zapišite vse sodelujoče. (Prijavnica je priložena.) Dosledno upoštevajte tudi dana navodila za prispevke, saj bodo tisti, ki ne bodo ustrezali razpisanim merilom in ki ne bodo prispeli pravočasno, iz ocenjevanja izločeni.

Morebitna vprašanja v zvezi z natečajem nam lahko posredujete na elektronski naslov natecaj.narecja@osmuta.si. S tega naslova vam bomo najkasneje v roku enega tedna potrdili prejem vašega prispevka. V kolikor potrditve ne boste prejeli, nas obvezno kontaktirajte.

Strokovna komisija bo izbrala najboljše prispevke v posameznih razpisanih kategorijah. Mnenje komisije je dokončno.

Rok za oddajo izdelkov: 1. julij 2024.

Zaključna prireditev sedmega narečnega natečaja Vsaka vas ima svoj glas, na kateri bodo najboljši avtorji/avtorice predstavili svoje izdelke in prejeli nagrade, bo oktobra 2024 na Osnovni šoli Selnica ob Dravi.

V pričakovanju Vašega odziva in z upanjem na prijetno druženje ob narečni besedi Vas lepo pozdravljamo.

Manja Kokalj, prof.                                                                              Anita Ambrož, prof.,

ravnateljica OŠ Selnica                                                                        ravnateljica OŠ Muta

Soorganizator natečaja: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna Slovenj Gradec

Častna pokroviteljica natečaja: predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar

Navodila – Vsaka vas ima svoj glas

Prijavnica Vsaka vas ima svoj glas 2024

Vsaka vas ima svoj glas – nagradni natečaj 2024

Dostopnost